Arbejdet med at sikre ejendommen mod fremtidige skybrud er i fuld gang. En række her-og-nu foranstaltninger er sat i gang, og der har været møder med et rådgivende ingeniørfirma om den sikreste løsning

På tagterrasserne skal der etableres et ekstra afløb i form af ”skydeskår” udover murkanten lige udenfor udgangsdøren til terrasserne. Afløbene under ristene udenfor dørene skal dimensioneres til større vandmasser, idet ”kasserne” ellers fungerer som badekar og vandoverløbet trænger ind i opgangen. ”Skydeskårene” og den udvidede dimensionering af afløbene vil efter bestyrelsens opfattelse løse problemet. Derudover skal viceværten fire gange årligt ind på penthouselejlighedernes terrasser for at rense op i afløbene.

Sikringen af huset vil komme til at koste omkring en halv mio. kr.

Skader på 40 lejligheder

Det voldsomme skybrud den 2. juli har medført skader indenfor på 40 af ejendommes lejligheder. Dertil kommer omfattende skader i kælder og i opgangene. Også ejendomskontoret er ramt.

Forsikringsselskabet har accepteret den samlede skadesopgørelse. I opgangene skal væggene males og lofterne istandsættes, ligesom den ellers nye gulvbelægning skal renoveres. Også ejendomskontoret skal istandsættes. Lejlighederne istandsættes først, opgangene til sidst. Ved juletid skulle arbejdet være færdigt.

Det bliver viceværten, der kommer til at stå for styring og koordinering af arbejdet. Forsikringen betaler hans ekstra arbejdsløn.