Vicevært Frank Schultz, der tiltrådte 1. marts i år, har ved siden af sit vicevært-arbejde udført en række større vedligeholdelses-arbejder på ejendommen efter aftale med bestyrelsen. De første 10 måneder af hans ansættelse er følgende vedligeholdelsesarbejder udført:

 • Afhugning og oprensning af saltudtræk i kælderhalse
 • Efterspænding/udskiftning af samtlige bolte på alle trappegelændere
 • Opretning af trappe ved buen i nr. 9 og buen i nr. 3
 • Nedvaskning og maling af alle fem kælderhalse
 • Af rensning og polering af indgangsdøre og skilte
 • Efterspænding/forstærkning af lameller over penthouseterrasser
 • Div. assistance og adskillelse og genmontering i forb. med vandindtrængen
 • Etablering af luger i terrassebrædder på penthouselejlighederne
 • Facadeplader monteret under rørgennemføringer i kælder
 • Fugeudskiftning i brystningen omkring hele ejendommen
 • Oprensning af oplukkelige vinduer i opgange og smøring af samme
 • Indvendig maling af ejendomskontoret

Derudover har viceværten været involveret i etableringen af et ekstra cykelrum/værksted udenfor porten til P-kælderen og oprydning af ”døde” cykler. (KjH)