Nødkaldsanlæggene i elevatorerne fungerer ikke som de skal. Nye telefoner vil snarest blive installeret.

Ved udskiftningen går vi fra fastnettelefoner til mobiltelefoner i nødkaldsanlægget. (KjH)