Ventilationsanlægget i Promenadebygningen mod Øresund har i flere måneder støjet kraftigt i aften- og nattetimerne. Ejerforeningens repræsentant i den fælles grundejerforening, Jens Lillelund, har taget problemet op med bygningens ejere. De svarede, at de lige selv ville konstatere problemets omfang. Efter en inspektion kunne de uden forbehold give os ret i, at ”det virkelig støjer”. Få dage efter var problemet løst. (KjH)